انتشار نرم افزار به زی در گوگل پلی و کافه بازار

ساخت زندگی با کیفیت و سالم، غایت هدف شهرداری تهران است و در این راستا، تسهیل امر تفکیک پسماند از مبدإ برای شهروندان، از اساسی ترین شروط دستیابی به این هدف مقدس است. در این زمینه، شهرداری محترم منطقه 3 تهران، با راه اندازی اپلیکیشن به زی، سرعت، دقت و سهولت را برای جمع آوری […]

خواندن بیشتر 0

جلسه آموزشی نمایندگان خاک و نخاله مورخ 98/03/28

موضوع: آموزش نمایندگان خاک و نخاله به زی مستقر در نواحی شهرداری منطقه 3 تهران نشست آموزشی فوق در سالن کنفرانس به زی با حضور آقای مهندس شمس به عنوان معاون اجرایی و آقای مهندس بوغیری به عنوان مدیر سامانه و همچنین نمایندگان خاک و نخاله جدیدا لورود نواحی منطقه 3، آقایان معزی راد، صادقی […]

خواندن بیشتر 0

جلسه بازدید سرپرست پسماند شهرداری منطقه سه 98/04/03

موضوع: بازدید سرپرست محترم پسماند شهرداری منطقه سه از وضعیت به زی آقای مهندس پورشیرسرپرست محترم پسماند شهرداری منطقه 3 تهران، برای بررسی عملکرد به زی از این مرکز بازدید فرمودند. در این بازدید آقای مهندس شمس، معاونت اجرایی توضیحاتی به صورت کلی پیرامون روند عملکرد سامانه به زی ارایه کردند. مدیریت محترم پسماند منطقه […]

خواندن بیشتر 0