اتفاقي جديد در منطقه 3 !

با همكاري شهرداري منطقه 3 بهره برداري از اپليكيشن به زي (سامانه جمع آوري و خريد پسماند خشك و خاك و نخاله ) آغاز شد . راه تماس با ما دانلود از طريق لينك زير و نيز پاسخ از طريق همين سامانه مي باشد.  

خواندن بیشتر 0